Wilt u een beetje geduld oefenen, a.u.b..
De pagina word geladen.

Als u browser niet met JavaScript werkt,
vindt u de inhoud hier na het laden.

Bij het gebruik van Netscape Navigator kan het noodwendig zijn,
deze pagina nieuw te laden.
Nederlandstalige versie
Deutsch
Français
Nederlands
Castellán
English

Welkompagina
Onze aanpak bij uw plannen cq. projekten
Servicepagina's: Levensmiddelen en voeding
Ons profiel
Uitgangspunten bij onze aktiviteiten
Algemene voorwaarden
Aktiviteiten van onze partners
Onze coördinaten
Schrijft ons a.u.b.!
Heeft u fouten ontdekt?
Systematische index
Trefwoordcatalogus en zoekmachine
Actualiserings-overzicht, omgekeerd chronologische catalogus

Copyright

De gebruik van onze pagina's is gratis. De reproductie met bronvermelding is toegestaan. De presentatie in een vremde pagina (frame) is niet toegelaten.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Wij kunnen evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard;
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover wij geen zeggenschap hebben en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen;
  • vormen geen professioneel advies (voor specifiek advies kunt u ons wel consulteren);
  • vormen geen rechtskundig advies.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Wij aanvarden geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd onze aansprakelijkheid te beperken in strijd met de in de toepasselijke wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Welkompagina
Navigatie hulp
Gebruiksvoorwaarden
Naar boven
Deze pagina is het best te bekijken met Microsoft Internet Explorer 6.0 incl. JavaScript.
Geplaatst: 29 oktober 2001; laatste keer aangepast: 14 december 2002; © Jürgen Krüll, Berlijn


Met deze links onderaan deze pagina kunt verderkomen,
ook als uw browser geen grafik voorstelt of geen javascript accepteerd: